Κλείσιμο Χάρτη 

  Χάρτης/Αναζήτηση Συλλόγων 

Έναρξη λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

Έχετε κάποια απορία ή παρατήρηση για το παρόν περιεχόμενο; Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Ελληνικη δημοκρατια

Ιερα μητροπολις

Λευκαδος και Ιθακης

311 00 λ ε υ κ α ς

τηλ. 2645022415 – φαξ. 2645025354

Ἀρ. Πρωτ.: 1071

Ἐν Λευκάδι, τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113

Θέμα: Περί τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Πρός

Τούς εὐλαβεστάτους ἐφημερίους

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ἰθάκης

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

Καί φέτος μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά λειτουργήσει προκειμένου νά μεταδώσει σ’ αὐτοῦς πού ἐπιθυμοῦν τήν παραδοσιακή Βυζαντινή Μουσική.

Ἠ Βυζαντινή μουσική εἶναι Μουσική τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πού μεταφράζεται καί ἀπαρτίζεται ἀποκλειστικά ἀπό Ἑλληνικά κείμενα ὥς μελωδία. Ἕλληνες καί ξένοι ἱστορικοί συμφωνοῦν ὅ,τι αὐτές οἱ μελωδίες, οἱ ἐκκλησιαστικοί ἤχοι καί γενικά τό ὅλο σύστημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, συνδέεται στενά μέ τό ἀρχαίο ἐλληνικό σύστημα.

Γιά μας τοῦς Χριστιανοῦς αὐτή ἡ Μουσική εἶναι ἡ ὡραιοτέρα, ἡ ἀνωτέρα, ἡ οὐρανία μουσική, ἡ Μουσική μέσω τῆς ὁποίας ὑμνείται τό Πανάγιον ὅνομα τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ. Καλλιεργεῖ τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου, δημιουργεῖ πνευματικές ἀνατάσεις. Γίνεται ἀνάχωμα καί ασπίδα γιά νά ἀπομακρύνουν οἱ ἄνθρωποι τίς φθοροποιές ἐπιδράσεις καί πτώσεις καί ὁδηγεῖ στήν πρόοδο.

Διά τῆς παρούσης, λοιπόν, Σᾶς παρακαλῶ νά ἐνημερώσετε τούς τυχόν ἐνδιαφερομένους, τούς παλαιοτέρους καί τούς νέους μαθητές, ἀλλά νά παρακινήσετε καί ἄλλα πρόσωπα, ἀνεξαρτήτου ἠλικίας, νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν Βυζαντινή Μουσική καί τήν Ψαλτική Τέχνη.

Φέτος θά λειτουργήσουν τά ἑξῆς τμήματα: α) Παιδικό, β) Ἐνηλίκων, γ) Προχωρημένων, δ) Τυπικό, ε) Χορωδία.

Πληροφορίες καί ἐγγραφές θά γίνονται στά γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδ. Ἀναπαύσεως 2 – 4 ) καί στό τηλέφωνο: 26450 22415 (ἐσωτ. 22 ὑπ΄ ὄψιν κ. Γεωργίου Φατοῦρου ).

Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς φετινῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς καί ὁ Ἁγιασμός θά λάβουν χώρα τήν Κυριακή, 14 Ὄκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 19.30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος.

Βέβαιος ὅτι θά ἐνισχύσετε τό ἔργον τῆς Σχολῆς μέ τόν προτρεπτικόν Σας λόγον καί τό προσωπικόν παράδειγμα τῆς συμμετοχῆς Σας, εἰ δυνατόν, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σημείωσις:

Τό παρόν νά ἀναγνωσθῆ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Κυριακῶν , ὡς καί εἰς τούς πανηγυρίζοντας κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας Ἱερούς Ναούς. Ἡ ἐπισυναπτόμενη ἀνακοίνωσις νά ἀναρτηθῆ εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας.

Έναρξη λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

 

Πηγή:

Σχόλια Χρηστών

x

Δείτε Επίσης

Οριστικό: Τέλος τα πανηγύρια μέχρι το τέλος Ιουλίου – “Για τον Αύγουστο βλέπουμε”

Τι αποφάσισαν οι λοιμωξιολόγοι - Η εισήγηση στην κυβέρνηση