Κλείσιμο Χάρτη 

  Χάρτης/Αναζήτηση Συλλόγων 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και Πολιστικοί Σύλλογοι

Γνωρίζετε για τη νέα υπηρεσία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που ξεκίνησε στις 19/1/2020;

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα πρέπει να δηλώσει στο νέο Μητρώο τους πραγματικούς του δικαιούχους. Στην περίπτωση των Πολιτιστικών Συλλόγων θα πρέπει να δηλωθεί ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του συλλόγου.

Συγκεκριμένα με βάση όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, “Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.”

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε λογιστική ή νομική συμβουλή για τη νέα Οδηγία και γενικά για την οργάνωση του Συλλόγου σας, επικοινωνήστε σήμερα με την Aegean Consulting τον στενό μας συνεργάτη για να σας καθοδηγήσει και να σας κατευθύνει σε οποιοδήποτε ζήτημα*.

 

*Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από την Aegean Consulting. Το topoikaitropoi.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.